SK EN
Pinka poplavá

Šuňava

Šuňava

Po dlhšej dobe sme sa vybrali do lesa, pozrieť či rastú huby a na prechádzku. Ja som skončil hneď na lúke pri lesnej ceste asi po 200m. Medzi chrobáčikmi :-)


Posledné fotografie

Jeleň lesný Jeleň lesný Jeleň lesný Jeleň lesný Jeleň lesný Líška hrdzavá Jeleň lesný Líška Srnec hôrny Bystruša-Acemya acuticornis Očkáň pohankový Vretienka Rutpela maculata (fuzáč škvrnitý) Chrobák Kolibiarik čipčavý Kolibiarik čipčavý